Saninfo

Asociația SMURD Galați dorește să îndrepte atenția cititorilor către o nouă inițiativă de îmbunătățire a comunității gălățene, combinând două domenii vitale regiunii de Sud-Est: Sănătate și IT. Proiectul intitulat SANINFO reprezintă o platormă de informare în domeniul sănătății care reunește expertiza a zeci de cadre medicale și doctoranzi din regiunea sud-estică. Sub egida Clusterului inovativ  „Pentru Sănătate Dunărea de Jos”, Asociația SMURD Galați susține acest demers necesar dezvoltării la nivelul comunității.

 

Cluster-ul inovativ „Pentru Sănătate Dunărea de Jos” a luat naștere în anul 2013 din nevoia de îmbunătățire a  accesului către serviciile medicale, de educație în domeniul sănătății și de creștere a competitivității membrilor săi.  Întrucât sănătatea și accesul la serviciile medicale sunt domenii esențiale ale funcționării în societate, cluster-ul își propune să faciliteze accesul la informație de ordin medical prin intermediul unei platforme inovative online Informare pentru Sănătate – SANINFO. Scopul principal al cluster-ului este planificarea și derularea de servicii și activități, pe termen lung, pentru promovarea și elaborarea mecanismelor ce asigură statutul de cluster regional şi de pol de excelenţă în domeniul sănătății. Dintre principalele obiective amintim: promovarea informației și educarea pentru sănătate; dezvoltarea de noi tehnici și sisteme și promovarea lor cu scopul menținerii stării de sănătate; îmbunătățirea accesului la piața medicală; sprijinul și promovarea unui cadru unitar al sănătății în rândul beneficiarilor a unui standard decent de viață și implicit de sănătate.

 

Cluster-ul reunește 20 membri, entități și organizații având obiecte de activitate din diverse domenii: medical  (medicină primară, stomatologie, asistență socială, situații de urgență), educațional, ingineresc, TIC. Diversitatea expertizei la nivelul cluster-ului reprezintă un cadru favorabil în susținerea și implementarea unor proiecte inovatoare în sectorul medical și de educare/informare. Acest lucru a dus la crearea unor parteneriate regionale și naționale, Cluster-ul devenind membru în Asociația Clusterelor din România (Clustero). De asemenea, ca parte din strategia de dezvoltare a regiunii Sud-Est, cluster-ul este raliat Consorțiului regional al Clusterelor „Dunărea de Jos”, contribuind  prin mijloace preponderent economice la dezvoltarea economică, socială și culturală a regiunii. Cluster-ul Inovativ „Pentru Sănătate Dunărea de Jos” împreună cu cei 5 membri ai Consorțiului regional al Clusterelor „Dunărea de Jos”, respectiv Asociația Clusterelor din România – Clustero, Cluster-ul Regional „Pentru Sănătate Dunărea de Jos”, Cluster-ul Regional ”Green Solutions” Low Danube, Cluster-ul MedGreen, Cluster-ul ”Tradiții Manufactură Viitor” și Cluster-ul ”Romanian River Transport”, urmărește cooptarea de noi membri și obținerea de parteneriate strategice cu alte structuri similare din țară sau din străinătate.

Picture1

Denumirea proiectului: Dezvoltarea unui sistem inovativ de informare pentru sănătate – SANINFO
Denumirea proiectului (En): Developing an innovative health information system – SANINFO
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0045
Acronim: SANINFO
Contract: 45/2017
Autoritatea contractantă: UEFSCIDI – Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation
BENEFICIARY: ASOCIATIA „SMURD”GALATI