Despre noi

Asociatia “SMURD” Galati

 Asociatia „SMURD” Galaţi a fost înfiinţată la data de 29.09.2006, în baza Ordonanţei nr. 26/2000 a Guvernului României cu privire la asociaţii şi fundaţii, în vederea desfăsurării unor activităţi în interesul colectivităţii, respectiv crearea unei componente comunitare integrate la nivelul Judeţului Galaţi, specializată în acordarea primului ajutor de urgenţă, resuscitarea şi descarcerarea victimelor accidentelor de orice natură, operaţiunilor de salvare precum şi transportul victimelor la prima unitate medicală cu componenţă adecvată situaţiei sau la punctul de întâlnire cu alte echipaje competente.

Asociatia SMURD Galati isi propune in perioada imediat urmatoare sa realizeze urmatoarele:

 • Sprijinirea structurii specializate SMURD pentru acordarea primului ajutor de urgenţă, resuscitarea şi descarcerarea victimelor accidentelor de orice natură, operaţiunilor de salvare precum şi transportului victimelor la prima unitate medicală cu competenţă adecvată situaţiei sau la punctul de întâlnire cu alte echipaje competente;
 • Sprijinirea activităţii serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare sau private şi a altor servicii de urgenţă pentru îmbunătăţirea managementului operaţional şi gestionarea corectă şi corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă, pentru salvarea de vieţi omeneşti şi protejarea mediului înconjurător în cazul apariţiei unor dezastre sau situaţii de urgenţă naturale şi/sau industriale;
 • Organizarea de activităţi pentru formarea profesională în domeniul medical, paramedical, situaţiilor de urgenţă şi a altor programe de pregătire prin cursuri de pregătire (iniţiere, specializare şi perfecţionare);
 • Atragerea fondurilor nerambursabile pentru punerea in aplicare a obiectivelor mentionate anterior.

De-a lungul celor 8 ani de la infiintare, Asociatia SMURD din Galati a desfasurat numeroase activitati in vederea asigurarii conditiilor optime de functionare a tot ceea ce presupune intregul echipaj UPU SMURD din Judetul Galati (ambulantele de tip B din Municipiul Galati, Tecuci si Targu Bujor), dar si Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta din Municipiul Galati, dintre care amintim:

 • Achizitionarea de echipamente pentru 3 masini de tip B si o masina a medicului;
 • Achizitionarea de echipamente pentru functionarea centrului de pregatire a paramedicilor;
 • Echiparea si punearea in functiune a centrelor SMURD in municipiului Tecuci si in orasul Targu Bujor;
 • Achizitionarea de 7 debrifilatoare si montarea lor in locuri publice;
 • Instruire si pregatire pentru interventii in caz de urgenta in institutii publice ( primarii si consiliul judetean), unitati de invatamant;
 • Dotarea centrului integrat 112;
 • Organizarea de cursuri de instruire;
 • Participarea in calitate de partener la proiecte cu finantare europeana;
 • Echiparea si dotarea centrului aeromedical;

În vederea realizării obiectivelor sale, Asociaţia “SMURD” Galatidesfăşoara activităţi accesorii cum ar fi:

 • acceptă finantari nerambursabile, donaţii,  sponsorizări,  subvenţii  de la persoane fizice, juridice si diverse institutii din ţară sau străinătate care sunt de acord cu scopul asociaţiei şi doresc să contribuie la realizarea acestuia;
 • face cunoscută existenţa scopurilor şi activitatea sa utilizând mijloacele mass-media;
 • angajează personalul necesar realizării scopurilor sale;
 • poate înfiinţa societăţi comerciale şi cluburi sportive proprii în legătura cu scopul principal al asociaţiei, în condiţiile legii;
 • poate desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.
 • acordă Diplome de Onoare, Certificate de Curaj, Diplome de Voluntari, insigne, plachete omagiale persoanelor fizice sau juridice care se remarcă în acţiunile de instruire, sprijinire, prevenire sau salvare, protecţia mediului înconjurător, etc.

Asociatia “SMURD” Galati isi doreste sa pregateasca si sa ajute cetatenii aflati in situatii de urgenta medicala. Ultimul proiect in acest sens a fost aderarea la Programul Rescue Camp dedicate tinerilor din Romania ce isi doresc sa isi insuseasca notiuni de prim ajutor, salvare Montana, situatii de urgenta si alte activitati specific segementului montan.